Ajattele luovasti, ratkaise ongelmia,
ryhdy tulevaisuuden tekijäksi.

STARTUP HIGH SCHOOL

Ole yritteliäs. Aloita uutta ja tähtää korkealle!

Opi luovaa ja kriittistä ajattelua sekä ongelmien ratkaisemista. Tutustu itseesi ja ympäröivään maailmaan. Opi tekemisen taitoja ja ryhdy tulevaisuuden tekijäksi.

Startup High School sisältää äärimmäisen korkealaatuisia ja kiinnostavia verkkokursseja 15-25 -vuotiaille nuorille. Verkkokurssit suoritetaan pareittain kaverin kanssa tai osana 3-5 henkilön tiimiä. Kerätkää tiimi kasaan ja ilmoittautukaa kurssille!

Tietoa Startup High Schoolista

Startup High School ei ole pelkästään yrittäjyyteen tai yrittämiseen liittyvää toimintaa. Kurssit ohjaavat opiskelijoita kehittämään itseään ja ideoitaan mistä tahansa itsestä lähtöisestä aihealueesta. Ne rohkaisevat ja voimaannuttavat opiskelijoita tekemään intohimoisesti töitä oman oppimisensa ja unelmiensa eteen. Lisäksi kurssit luovat mahdollisuuden verkostoitua ja työskennellä yhdessä muiden samanhenkisten nuorten kanssa. Yhdessä tekeminen, verkostoituminen ja tiimityöskentely ovat keskeisessä osassa kursseja.

Startup High Schoolin kurssit ovat verkkokursseja, jotka voidaan liittää osaksi opiskelijoiden omia opintoja. Ne eivät siis ole muiden opintojen lisäksi suoritettavia kursseja, vaan osa opiskelijan opintoja. Oppilaitokset voivat olla osa Startup High Schoolia antamalla opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa nämä kurssit

Lukiolaisille Startup High Schoolissa on tällä hetkellä kaksi kurssia: UP1 - Ajattelun taidot ja UP2 -Ideoiden toteuttaminen. Mikäli opiskelet tällä hetkellä jossain oppilaitoksessa, Startup High Schoolin kurssit saattaa olla mahdollista hyväksilukea osaksi opintojasi. Ota meihin yhteyttä, niin me selvitämme tämän asian puolestasi: info@highup.org.

Ammattiopistoilla niiden opiskelijoilla on puolestaan kaksi vaihtoehtoa. He voivat hyödyntää suoraan yhtä tai useampaa lukioille paketoitua kurssia, tai heille räätälöidään oma kurssikokonaisuus. Jos haluat hyödyntää Startup High Schoolin materiaaleja juuri sinun ammattiopistossasi, ota yhteyttä info@highup.org.